logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
VCM stelt visienota voor
VCM stelt visienota voor
datum06-07-2017
Vandaag stelde VCM zijn visienota voor. VCM wil helpen om de verduurzaming van de huidige mestverwerking en de transitie naar een circulaire economie in beweging te zetten, weliswaar binnen haalbare economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.  Vanuit deze visienota kan een actieplan met diverse mijlpalen en vastgestelde tijdslijn opgesteld worden. Tussentijdse streefdoelen en evaluaties zijn hierbij cruciaal.
U kan hieronder het volledige persbericht en de visienota zelf lezen.

arrowMeer info
 
VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw
VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw
datum19-06-2017
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zijn rekenmodel voor de ammoniakemissie van landbouw geactualiseerd. Het EMAV-model kan meer gedetailleerde input verwerken. “De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest werd uitgebreid. Ook krijgen we nu een duidelijk beeld van de ammoniakemissie die met mestverwerking gepaard gaat. Verder kunnen we de emissie op het niveau van de stal berekenen of een prognose maken”, legt VMM uit.

arrowMeer info
 
Nieuwe meststoffenverordening biedt stof voor discussie
Nieuwe meststoffenverordening biedt stof voor discussie
datum01-06-2017
In de commissies Leefmilieu en Landbouw van het Europees Parlement is deze week gestemd over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe meststoffenverordening. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan twee onvolmaaktheden van de bestaande verordening. 

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Ugent zoekt projectmedewerkers
Ugent zoekt projectmedewerkers
UGent is op zoek naar twee doctoraats studenten onder het Horizon 2020 project SYSTEMIC, een innovatief project waarin gedemonstreerd zal worden hoe op een economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib gerecycled kunnen worden ten behoeve van de landbouw. U kan alle info terugvinden op deze links http://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-student-f1pna en http://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-student-b5mny


arrowMeer info
 
Vacature Inagro: Projectmedewerker energie en circulaire economie in land- en tuinbouw
Vacature Inagro: Projectmedewerker energie en circulaire economie in land- en tuinbouw
Inagro is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar  een projectmedewerker energie en circulaire economie in land- en tuinbouw. e werkt mee in projecten rond energie in land- en tuinbouw, met
focus op een project rond pocketvergisting en restromen uit de landen tuinbouw.
U kan alle info over de vacature op de website bekijken.

arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen Bemefa Provincie West-Vlaanderen Boerenbond
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite