logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat
Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat
datum22-12-2016
Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden?

arrowMeer info
 
Nieuwe VLIF-oproep goed voor 7,7 mln euro aan innovatie
Nieuwe VLIF-oproep goed voor 7,7 mln euro aan innovatie
datum19-12-2016
Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw, die via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op financiële ondersteuning kunnen rekenen. In totaal wordt 7,7 miljoen euro toegekend, wat meer dan een verdubbeling is in vergelijking met de vorige subsidieronde 
arrowMeer info
 
WINGS project voorgesteld tijdens lancering nieuwe LARA-rapport
WINGS project voorgesteld tijdens lancering nieuwe LARA-rapport
datum13-12-2016
Op donderdag 8 december werd in aanwezigheid van minister Joke Schauvliege het nieuwe Landbouw- en Visserijrapport‘Voedsel om over na te denken’, voorgesteld bij zuivelbedrijf Danone in Rotselaar.
Naast het LARA-rapport werd ook gesproken over het WINGS-project, waarmee Danone samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) een oplossing zoekt voor de mestafzet van melkveebedrijven,  
arrowMeer info
 
kever In de kijker
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
VCM ontwikkelde, in samenspraak met VLM-Mestbank, een online tool waar u, voor uw bedrijfsspecifieke situatie, een duidelijk visueel overzicht krijgt wanneer u welk type meststof kan toepassen. Deze uitrijregeling geldt vanaf 1 januari 2016. Neem snel een kijkje en bereid u voor op het volgende bemestingsseizoen!  
arrowMeer info
 
Ivan Tolpe prijs 2017
Ivan Tolpe prijs 2017
 De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt.Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. De wedstrijd richt zich naar zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen en heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken te ondersteunen.


arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Bemefa Provincie Oost-Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Boerenbond Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite