logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Sterke stijging verwerking pluimvee- en rundermest
Sterke stijging verwerking pluimvee- en rundermest
datum19-09-2017
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging over het jaar 2016 kwam naar voren dat er bijna 41,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. In 2014 was dit nog 36,9 miljoen kg stikstof en in 2015 was dit 37,7 miljoen kg stikstof. De jaarlijkse hoeveelheid verwerkte stikstof blijft dus stijgen, maar de stijging (+10 %) is merkbaar groter in 2016. Dit kan verklaard worden omdat de bemestingsnormen van het vijfde MestActiePlan pas in werking traden na de voorjaarsbemesting van 2015.

arrowMeer info
 
Droogte noopt tot beredeneerde zomerbemesting
Droogte noopt tot beredeneerde zomerbemesting
datum03-08-2017
Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. De Mestbank onderstreept het belang van een terughoudende en beredeneerde bemesting. Die bezorgdheid is ingegeven door de droogte: landbouwers die getroffen zijn door een lagere gewasopbrengst, of in het extreme geval een mislukte teelt, moeten er rekening mee houden dat er nog veel nitraat aanwezig kan zijn in de bodem, aldus de Mestbank.  

arrowMeer info
 
VCM stelt visienota voor
VCM stelt visienota voor
datum06-07-2017
Vandaag stelde VCM zijn visienota voor. VCM wil helpen om de verduurzaming van de huidige mestverwerking en de transitie naar een circulaire economie in beweging te zetten, weliswaar binnen haalbare economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.  Vanuit deze visienota kan een actieplan met diverse mijlpalen en vastgestelde tijdslijn opgesteld worden. Tussentijdse streefdoelen en evaluaties zijn hierbij cruciaal.
U kan hieronder het volledige persbericht en de visienota zelf lezen.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Graag nodigen wij u uit op de derde editie van het internationale congres Manuresource 2017! Deze zal doorgaan in Eindhoven, Nederland.
Hou alvast de volgende data vrij in uw agenda:
Maandag 27 november en dinsdag 28 november 2017: Congres ManuREsource. Op woensdag 29 november wordt een fieldtrip naar mestverwerkingsinstallaties in de regio Eindhoven georganiseerd.

arrowMeer info
 
VCM op Dag van de Landbouw
VCM op Dag van de Landbouw
Het is weer zover! Zondag 17 september zetten tal van landbouwbedrijven hun deuren open voor het brede publiek. Dit jaar kan je een kijkje gaan nemen bij Kris Casier (biologische verwerking) in Merkem.
arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Bemefa Boerenbond Vlaamse Landmaatschappij Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite