logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Niet alleen wetgeving bepalend voor uitrijtijdstip mest
Niet alleen wetgeving bepalend voor uitrijtijdstip mest
datum13-02-2017
Met het nieuwe mestseizoen voor de deur vraagt MAP-man, de cartoonfiguur die een brede sensibiliseringscampagne rond bemesting ondersteunt, aandacht voor het tijdstip waarop mest wordt toegediend. “Daarbij zijn niet alleen de wettelijke bepalingen van belang, maar vooral het tijdstip waarop het gewas de mest begint op te nemen. Vooral dat aspect speelt een belangrijke rol met oog op een goede waterkwaliteit”, klinkt het. 

arrowMeer info
 
Laat je geen overstort voor mest aanpraten
Laat je geen overstort voor mest aanpraten
datum26-01-2017
Toezichthouders van de Mestbank controleren deze dagen de opslagen voor dierlijke mest. Daarbij gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen. Concreet wordt er gekeken of er een mestdichte vloer aanwezig is, drie mestdichte muren en een opvang voor de mestsappen. De Mestbank waarschuwt onder meer voor sapscheiders of first flush-systemen die geen legale oplossing zijn om te voorkomen dat de opvang al te snel vol raakt. “Landbouwers riskeren een proces-verbaal”, zo klinkt het.

arrowMeer info
 
Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat
Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat
datum22-12-2016
Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden?

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Graag nodigen wij u uit op de derde editie van het internationale congres Manuresource 2017! Deze zal doorgaan in Eindhoven, Nederland.
Hou alvast de volgende data vrij in uw agenda:
Maandag 27 november en dinsdag 28 november 2017: Congres ManuREsource. Op woensdag 29 november wordt een fieldtrip naar mestverwerkingsinstallaties in de regio Eindhoven georganiseerd.arrowMeer info
 
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
Uitrijregeling MAP5? Check de nieuwe online tool!
VCM ontwikkelde, in samenspraak met VLM-Mestbank, een online tool waar u, voor uw bedrijfsspecifieke situatie, een duidelijk visueel overzicht krijgt wanneer u welk type meststof kan toepassen. Deze uitrijregeling geldt vanaf 1 januari 2016. Neem snel een kijkje en bereid u voor op het volgende bemestingsseizoen!  
arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Bemefa Provincie West-Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Boerenbond Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite