logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 
Maak een afspraak met een VCM-adviseur voor gratis en onafhankelijk eerstelijnsadvies.
line

Technieken

 

Algenkweek


 Algenkweek kan gebruikt worden als een innovatieve techniek om nutriënten uit de verdunde dunne fractie mest of digestaat te recupereren. Tijdens de groei, nemen de algen nutriënten op uit de mest. Algenkweek kan dus aanzien worden als een vorm van mestverwerking. Bij de groei van algen wordt N omgezet naar N2 en wordt een effluent bekomen met een verlaagd gehalte aan BOD, COD, N en P.


De algen worden afgescheiden van de vloeistof (geoogst) door middel van bezinking, flotatie, centrifugatie of membraanscheiding. De algen kunnen mogelijks worden afgezet naar de chemische industrie, als biobrandstof, als diervoeder, of als meststof. Momenteel is de productiekost van algen voor bulkproductie nog te hoog in vergelijking met andere types biomassa.

Naast algen, kan bijvoorbeeld ook eendenkroos worden gebruikt.

U bent als constructeur nog niet vermeld in deze lijst? Neem met ons contact op.

*laatste aanpassing juli 2013

 

 

Constructeurs 
Created by Westsite