logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 
Maak een afspraak met een VCM-adviseur voor gratis en onafhankelijk eerstelijnsadvies.
line

Technieken

 

Verbranding


Bij verbranding wordt droog materiaal bij een temperatuur van >800 °C met zuurstof omgezet in CO2 en water. Hierbij wordt de organische stof en stikstof vernietigd en wordt energie gewonnen. De verbrandingsassen zijn dus rijk aan P en K, maar de andere nutriënten gaan verloren.

In Vlaanderen laat OVAM de verbranding van mest niet toeIn principe is verbranding van mest in Vlaanderen wel mogelijk. De emissiegrenswaarden zijn dezelfde als deze voor de verbranding van huishoudelijk afval met een verstrenging voor NOX en een uitbreiding voor NH3 en H2S. Echter in de praktijk zorgen de hoge eisen aan rookgasreiniging en rookgasmonitoring (op basis van de Europese afvalverbrandingsrichtlijn) ervoor dat momenteel enkel gecentraliseerde verbranding op grotere schaal in Vlaanderen haalbaar zou zijn. 


U bent als constructeur nog niet vermeld in deze lijst? Neem met ons contact

*laatste aanpassing juli 2013

 

 

Constructeurs 
Created by Westsite