logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Bekijk onze publicaties en download ons jaarverslag.
Meer info
line

Organisatie

 

Het VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide.

OntstaanHet VCM is opgericht in 1996 als feitelijke vereniging. Sinds 2003 heeft het VCM een vzw-statuut en is het verder uitgegroeid tot een breed platform inzake mestverwerking. 
arrowMeer info
 
LedenHet VCM is het samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld en telt hierbij zowel leden van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Provincies als de privé-sector.
arrowMeer info

DoelstellingenHet Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (vzw VCM) is een samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven voor alle aspecten van mestverwerking en -bewerking in Vlaanderen. Het VCM beoogt om zowel de bedrijfswereld als de overheid te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.
arrowMeer info
 
OrganigramBinnen de vzw-structuur zijn de VCM-leden afgevaardigd in de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.
arrowMeer info

Hoe lid worden van VCM?

Lid worden van het VCM biedt vele voordelen. U maakt deel uit van een breed platform actief in de mestverwerking, ontvangt de meest actuele informatie uit eerste hand en u kan meedenken aan de mestverwerking van de toekomst.


arrowMeer info
 


Created by Westsite