logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Bekijk onze publicaties en download ons jaarverslag.
Meer info
line

Organigram

 

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft als intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld een unieke structuur. 

  • Het beleid van VCM wordt tweemaandelijks bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur komt tweemaandelijks samen en omvat één of meerdere vertegenwoordigers (met een maximum van drie) per A-lid en drie afgevaardigden namens de B-leden.
  • Maandelijks wordt het beleid verder uitgestippeld door het dagelijks bestuur, samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.
  • Eénmaal per jaar komen alle VCM-leden samen voor de algemene vergadering waarop onder andere de jaarrekening, de begroting en eventuele wijzigingen van de statuten worden goedgekeurd. 
  • Om concreet bepaalde actuele thema's te bespreken worden ook werkgroepen opgericht die ad hoc samenkomen en waarin de leden zetelen, eventueel aangevuld met andere experten. 


De dagelijkse werking wordt waargenomen door twee adviseurs en een administratief  medewerker. 
 

Samenstelling algemene vergadering

Voorzitter
Dirk Denorme
VLM - afdeling Mestbank 
Ondervoorzitter
Eddy Vandycke
 Boerenbond
Secretaris
Philippe Tavernier
 POM - West-Vlaanderen
 A-leden
Liesbeth Verheyen
BEMEFA
 
 Frank Decadt
BEMEFA 
  Bart Naeyaert  
 
Dirk Denorme
Provincie West-Vlaanderen
 
Piet Vandermersch
Provincie West-Vlaanderen
 
Gunter Petry
Provincie West-Vlaanderen
  Annie Cool Provincie West-Vlaanderen
 
Jean De Neef
ALV
 
Kevin Grauwels
 VLM - afdeling Mestbank 
  Sara De Bolle VLM - afdeling Mestbank
 
Didier Huyghens
Provincie Oost-Vlaanderen
 
Hans Mommerency
POM - West-Vlaanderen
 B-leden
Kristof Bol
 DLV België
  Johan Van Bosch Nationale Centrale Landbouwservice
 
Jan Meykens
SBB Accountants en Adviseurs
 
Marnick Devrome
ABS
  Stef Mertens Crelan
 
Kurt Hoorne
Creafarm
 
Stefaan Lemiegre
BNP Parisbas Fortis
 
 Geert Schoutteten
 Shanks Vlaanderen
 
Monique Swinnen, gedeputeerde
Provincie Vlaams-Brabant
 
Luc Vansteelant
 De Mestverwerkers
 
Ludwig Caluwé
 Provincie Antwerpen
 
Inge Moors, gedeputeerde
Provincie Limburg
 
 
 
 
 Dieter Vanparys
Bio Armor 
 
Daan Curvers
Cogen Vlaanderen
 
Jeroen Debruyne
Trevi
 
 Bart Verstrynge
 KBC Bank en Verzekeringen 
 
 Peter Jaeken
 Belfertil
 
Karel Sterckx
nv Karel Sterckx
  Tom Bressinck Gea Westfalia
  Hilde Vandendriessche Bodemkundige Dienst van Belgiê
  Bart Vandecasteele Ilvo

 

  

Samenstelling raad van bestuur

Voorzitter
Dirk Denorme
VLM - afdeling Mestbank
Ondervoorzitter
Eddy Vandycke
Boerenbond
Secretaris
Philippe Tavernier
 POM - West-Vlaanderen
Bestuurders namens de A-leden
Liesbeth Verheyen
BEMEFA
 
Bart Naeyaert
Provincie West-Vlaanderen
 
Kevin Grauwels
VLM - afdeling Mestbank 
 
Sara De Bolle
VLM - afdeling Mestbank
 
Gunter Petry
 Provincie West-Vlaanderen  
 
Annie Cool
 Provincie West-Vlaanderen
 
Jean De Neef
ALV
 
Piet Vandermersch
Provincie - West-Vlaanderen 
 
Didier Huyghens
 Provincie Oost-Vlaanderen
 
Hans Mommerency
POM - West-Vlaanderen
Bestuurders namens de B-leden 
Kristof Bol
Wim Wallays (waarnemend, niet verkozen bestuurslid)
DLV
SBB
 
Luc Vansteelant
De Mestverwerkers
 
Bart Verstrynge
KBC Bank en Verzekeringen


Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter
Dirk Denorme
VLM, afdeling Mestbank
Ondervoorzitter
Eddy Vandycke
Boerenbond
Secretaris
Philippe Tavernier
POM - West-Vlaanderen
Mandataris A-leden
Liesbeth Verheyen
BEMEFA
Mandataris A-leden
Bart Naeyaert
Provincie West-Vlaanderen
 
   
Adviseurs
VCM 
Admin. Medewerker
 VCM

 


Samenstelling dagelijkse werking

VCM-Adviseurs
Emilie Snauwaert
Thomas Vannecke
A
nnelies Gorissen
Marieke Verbeke
 
 
Admin. Medewerker

 

 

 
Organigram

Created by Westsite