logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Bekijk onze publicaties en download ons jaarverslag.
Meer info
line

Hoe lid worden van VCM?

 

Word lid van het VCM en geniet van volgende voordelen:
 

 • Het VCM biedt u een breed platform aan inzake mestverwerking. Verschillende spelers, actief in de mestverwerking maken deel uit van het VCM. Door lid te worden van het VCM en deel te nemen aan de Raad van Bestuur en werkgroepen kunnen relaties met meerdere actoren gelegd worden.
   
 • Het A-lidmaatschap geeft per bijdrageschijf het recht op één afgevaardigde in de Raad van Bestuur van het VCM, met een maximum van drie bestuurders per A-lid. Als B-lid neemt u niet automatisch deel aan de Raad van Bestuur maar heeft u de mogelijkheid tot het voorstellen van een afgevaardigde. De B-leden samen kiezen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van VCM drie afgevaardigden in de Raad van Bestuur. Door een afvaardiging in de Raad van Bestuur verneemt u nuttige informatie uit eerste hand en kunt u het beleid van het VCM en de uit te voeren taken mee bepalen.
 
 • Het lidmaatschap bij het VCM biedt u de mogelijkheid tot gratis publiciteit:
  • Uw logo wordt op de VCM-website geplaatst onder de rubrieken ‘leden’ (met doorklikmogelijkheid naar de eigen website) en als A-lid bovendien tevens op de homepagina. Tevens wordt uw website opgenomen bij de rubriek ‘nuttige links’.
  • Op de studiedagen, beursdeelnames en andere activiteiten van het VCM worden de leden met naam en logo vermeld en kunnen steeds folders van het bedrijf worden verspreid.
  • Als constructeur worden uw contactgegevens gratis opgenomen onder de rubriek ‘technieken’ op de VCM-website. Tevens heeft u als constructeur de mogelijkheid om bijkomende bedrijfsinformatie te plaatsen aan het tarief van 100 €/A4-pagina/6 maanden of aan het voordeeltarief van 150€/A4-pagina/jaar. Indien u lid wordt van het VCM krijgt u hier twee (A-lid) of één (B-lid) A4-pagina’s gratis aangeboden.
 
 • Het VCM verspreidt actief de meest actuele informatie over mestverwerking. Dit gebeurt door het versturen van elektronische nieuwsbrieven naar alle geïnteresseerden maar bijkomend ook door elektronische snelberichten specifiek naar de leden.
 
 • Als lid ontvangt u gratis de brochure en studies van het VCM. Per A-lidmaatschapsschijf kan u bovendien met drie personen gratis deelnemen aan de VCM-studiedagen; per B-lidmaatschapsschijf met één persoon (in het kader van een co-organisatie genieten de leden van een voordeeltarief). Het lidmaatschap biedt u tevens de afvaardiging in de werkgroepen van het VCM, zoals de werkgroep ‘technieken’, ruimtelijke ordening’, ‘cijfers’, ‘financiële aspecten’, …, die in functie van de actualiteit bijeen geroepen worden.
 
 • Als lid van het VCM kan u onbeperkt gratis algemene informatie bij het VCM verkrijgen. Specifieke informatie (zoals toelichtingen op maat, het onderzoeken van bepaalde specifieke aspecten die niet voor de gehele sector bruikbaar zijn, …) kan u verkrijgen aan een verminderd tarief ten opzichte van niet-leden (75 €/uur voor niet-leden, 50 €/uur voor B-leden, 25 €/uur voor A-leden, excl. 21% BTW).
 
 • Een A-lidmaatschapsbijdrage bedraagt 7.910 € per jaar (2017) en houdt een verbintenis in van 2 jaar. Een B-lidmaatschapsbedrage bedraagt 795 € per jaar (2017), waarbij jaarlijks kan worden uitgetreden. Sinds juli 2013 is VCM BTW-plichtig, het lidgeld is echter vrijgesteld van BTW.

Voor meer informatie over een lidmaatschap kunt u terecht bij het VCM-team.

U kan hieronder de verschillende voordelen die de A-leden en de B-leden aangeboden krijgen bekijken.

Indien interesse in een B-lidmaatschap kan u ons het formulier hieronder ingevuld terug bezorgen. 
Hoe lid worden van VCM?

Created by Westsite