logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 

Bekijk ons nieuwsarchief onderaan de pagina
line

Nieuws

 
Aanpassing burenregeling effluent
datum31-03-2017

Aanpassing burenregeling effluent

Op 10 februari werd de eerste fase van het VLAREME gepubliceerd. Het VLAREME is een initiatief van de Vlaamse overheid om alle uitvoeringsbesluiten van het Mestdecreet te bundelen tot één overzichtelijk geheel. Op dit moment zijn de bepalingen rond vervoer van meststoffen, de mestverwerking en de derogatie al volledig opgenomen. Geleidelijk zullen de andere besluiten rond de mestwetgeving worden opgenomen.
Een van de nieuwe elementen is de aanpassing van de burenregeling voor effluent.

Effluent, afkomstig van de biologische mestverwerking, kan rechtstreeks naar een akkerbouwer getransporteerd worden die het effluent meteen of na opslag toedient op het veld. Anderzijds kan het effluent teruggenomen worden door de producent van de dierlijke mest om het op te slaan en zelf te gebruiken of het op het juiste tijdstip door te voeren naar een derde gebruiker. Sinds enkele jaren is het toegelaten om het transport van effluent van de verwerkingsinstallatie naar de landbouwer, zowel retourvrachten naar de producent dierlijke mest als rechtstreekse transporten naar de eindgebruikers uit te voeren via burenregeling. Nieuw is nu dat ook het doorvoeren van effluent vanuit een tussentijdse opslag bij de producent dierlijke mest naar de eindgebruiker via burenregeling mogelijk is.

Om misbruik te vermijden, zijn hier wel strenge voorwaarden aan gekoppeld:
  • Vooraf melden van de burenregeling
  • Transport uitvoeren tussen 15 febr. En 31 aug
  • Het effluent moet afkomstig zijn van één mestverwerker. Bewaring in aparte opslag en een analyse van max. 3 maanden is ter beschikking.
  • De hoeveelheid effluent die de producent dierlijke mest op deze wijze kan afvoeren, is beperkt a rato van de hoeveelheid mest die hij zelf naar de mestverwerker gevoerd heeft.

Bron: Boer&Tuinder, 23 februari 2017
 Created by Westsite