logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Stedenbouwkundige vergunning

 

Het realiseren van een mestverwerkingsproject gaat meestal gepaard met bouwwerken waardoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Indien de mestverwerkingsinstallatie geplaatst wordt binnen bestaande, vergunde bedrijfsgebouwen is geen aparte stedenbouwkundige vergunning vereist. Ook voor mobiele verwerkingsinstallaties die gedurende een korte periode op het bedrijf worden geplaatst, moet geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Hierbij vindt u de voorwaarden voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning en het verloop van de aanvraagprocedure.

*laatste aanpassing juli 2013

 


Created by Westsite