logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

VLIF-steun

 

Via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) geeft de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden steun aan land- en tuinbouwers die investeren in een aangepaste bedrijfsstructuur. Sinds 2015 is beleid voor investeringssteun gewijzigd.

Om VLIF-steun te verkrijgen, moeten vooreerst een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. De investeringskost moet minimaal 15.000 euro bedragen; het maximale steunbedrag dat per bedrijf wordt toegekend bedraagt 1.000.000 euro of 2.000.000 euro voor herlokalisatie van 2 stoppende bedrijven. 

De investering moet opgenomen zijn op de lijst van subsidiabele investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een steun van 30% en van 15%.Luchtzuivering

voor een luchtwasser of een ander AEA op een bestaande stal kan een steun van 30% verkregen worden (reductie emissies ammoniak, fijn stof en NOx). Ook voor een combiwasser kan deze steun verkegen worden (geur- en stofbestrijding).

Mestscheiding 
de mestscheider is toegevoegd aan de lijst van subsidiabele investeringen (30% steun) - de mixer en leidingen kunnen genieten van een investeringssteun van 15%. 

Pocketvergisting
De pocketvergister is niet subsidiabel. Wel kan voor alle randmaterieel een investeringssteun van 30% verkregen worden: mestmixer, mestschuif, opslag digestaat, pompsysteem en piping, scheiding afvalstromen, tussenopslag mest en volle vloer. Voorwaarde is dat de pocketvergister gerealiseerd wordt in dezelfde periode of reeds aanwezig is en dat er altijd een functionele eenheid is tussen de pocketvergister en de genoemde investering.


De aanvraag voor investeringssteun wordt ingediend via het e-loket.
 
Meer informatie vindt u terug op de website van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

*laatste aanpassing mei 2015

 


Created by Westsite