logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe?

 

 
Veel interesse voor studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe?’

Op 12 januari 2017 verwelkomde VCM zo’n 150 deelnemers op haar studiemiddag tijdens de landbouwbeurs Agriflanders. Deze grote opkomst toont de interesse in de scheiding van mest in een dunne en dikke fractie en de vraag naar informatie over hoe de dikke fractie van mest het best kan worden gevaloriseerd op het landbouwbedrijf.

Sinds de introductie van de strengere P-bemestingsnormen van MAP5 is bij zowel rundveehouders als varkenshouders de interesse in de scheiding van drijfmest sterk gestegen. Het feit dat ook rundveehouders de mest gaan scheiden, blijkt duidelijk uit de cijfers van Mestbank. Dit is dan ook een eenvoudige, betaalbare manier om nutriënten (voornamelijk fosfor), via de dikke fractie na scheiding, van het bedrijf te halen. De resterende dunne fractie bevat het grootste deel aan N en K, en is op die manier een interessante, homogene NK-meststof voor gebruik op de Vlaamse akkers.

Echter rijzen hierbij verschillende vragen zoals hoe kan deze dikke fractie na scheiding (rijk aan fosfor en koolstof) het best gevaloriseerd worden, kan de landbouwer zelf instaan voor deze valorisatie, welke techniek is dan de meest geschikte, en wat met regelgeving rond scheiding en verwerking van mest?

VCM, als kenniscentrum van alle aspecten rond mestverwerking, zorgde met deze studiedag voor een heldere informatieoverdracht vanuit het onderzoek naar de praktijk, en liet hierbij ook ruimte voor getuigenissen van landbouwers zelf.

Zo kwam Jan Wallays uit Staden vertellen over de aankoop van een schroefpers op zijn melkveebedrijf, dit in coöperatief verband. De bedrijven GEA Belgium nv, JOVAS, WAM en Pieralisi bieden dergelijk scheidingssysteem aan. Ook Bram Dauchy uit Heuvelland gaf uitleg over zijn beslissing om een hygiënisatietrommel op zijn melkveebedrijf aan te schaffen. Met deze trommel kan dikke fractie gehygiëniseerd worden tot een exportwaardig product. Aangezien Bram Dauchy dicht tegen de Franse grens woont, is dit de ideale oplossing om dikke fractie op het eigen bedrijf te verwerken en zo te kunnen afzetten buiten de Vlaamse landbouw. De hygiënisatietrommel werd aangekocht bij het bedrijf Bio-Armor.

Echter komt hier heel wat administratie en verplichtingen bij kijken. Sara de Bolle van Mestbank benadrukte de wettelijke bepalingen van het Mestdecreet voor het scheiden van mest; Emilie Snauwaert van VCM gaf een overzicht van alle bijkomende wetgevingen die van toepassing zijn bij zowel scheiding als verdere valorisatie van de dikke fractie. Wim Wallays van SBB, die het dossier van Bram Dauchy behartigt, lichtte de toepassing van deze wetgeving in de praktijk toe.

Thomas Vannecke van VCM gaf aan dat er ook andere technieken zijn om de dikke fractie te valoriseren op het bedrijf. Denk maar aan (mobiele) fosforprecipitatie (in ontwikkeling), extensieve (co-)compostering of inkuilen. Inkuilen of fermenteren is de corebusiness van het bedrijf Agriton, die aangaf op welke manier dit proces de aanwezige koolstof in de dikke fractie optimaal kan behouden.

Bij ILVO werd al heel wat onderzoek gedaan naar compostering, maar ook naar inkuilen van vaste dierlijke mest. Hierbij gaat aandacht naar de mogelijke N-verliezen door uitspoeling bij opslag en de uiteindelijke kwaliteit van de eindproducten.

Deze studiedag werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van GEA Belgium, Jovas, Bio-Armor, Agriton, De Jonghe techniek, Pieralisi en WAM.
Heeft u, als landbouwer, vragen over scheiding en/of valorisatie van dikke fractie, aarzel dan niet om contact op te nemen met VCM!

 
Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe? Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe? Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe? Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe? Studiedag ‘Valorisatie dikke fractie mest: hoe?


Created by Westsite