logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Europees project ‘SYSTEMIC’

 

BAANBREKEND PROJECT VOOR HET SLUITEN VAN KRINGLOPEN

Op 1 juni 2017 is SYSTEMIC van start gegaan, een innovatief project waarin gedemonstreerd zal worden hoe op een economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib gerecycled kunnen worden ten behoeve van de landbouw. Lees hier het volledige artikel.
Bekijk hier alle informatie over het project en de projectpartners: https://systemicproject.eu


Oproep aan vergistingsinstallaties op zoek naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie


  • Bent u een eigenaar of uitbater van een vergistingsinstallatie met zin voor innovatie?
  • Zou u willen weten of de toepassing van recuperatietechnieken voor nutriënten (N, P, K, organische stof,…) uit digestaat kunnen leiden tot een succesvolle business case voor uw bedrijf?

Het Europees project SYSTEMIC geeft u de kans om na te gaan wat de opties, haalbaarheid en perspectieven zijn van nutriëntenrecuperatie uit digestaat op uw bedrijf met een nadruk op de economische, ecologische en sociale aspecten.
Om de perspectieven van dergelijke technieken voor nutriëntrecuperatie te evalueren, zijn we op zoek naar uitbaters van vergistingsinstallaties of ondernemers die geïnteresseerd zijn in nutriëntenrecuperatie (al dan niet uit regio’s met nutriëntenproblematiek) over heel Europa. Deze bedrijven, uitbaters of ondernemers overwegen te investeren in technieken voor nutriëntrecuperatie en tonen interesse in de evaluatie van de verschillende mogelijkheden en perspectieven voor de valorisatie van digestaat toegepast op hun eigen bedrijf.


U kan alle informatie over deze oproep hier raadplegen. 
Europees project ‘SYSTEMIC’


Created by Westsite