logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Uitbater

 

Hier geven wij u een overzicht van de belangrijkste aspecten van de uitbating van een mestverwerkingsinstallatie. 

In het kader van het mestdecreet zijn volgende zaken van belang: de mestverwerkingsplicht, het verkrijgen van mestverwerkingscertificaten, bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking, vereisten voor transport, het bijhouden van een register, de jaarlijkse aangifte, staalnames, enzovoort. 

In het kader van de milieuvergunning moet u als uitbater rekening houden met: het verplicht opmaken van een meetprotocol en nutriëntenbalans, verplichtingen bij de ontvangst van grondstoffen, het bijhouden van een register, het opmaken van een werkplan, specifieke maatregelen om hinder te voorkomen (uitbatingsvoorwaarden), en diverse normen zoals de luchtemissiegrenswaarden, lozingsnormen en geluidsnormen. Daarnaast kunnen verplichtingen voor bodemsanering van toepassing zijn.  

Bij het uitwerken en aanvragen van een mestverwerkingsproject is communicatie heel belangrijk maar ook tijdens de bouw en de uitbating van een installatie is een goede dialoog met de omgeving van ontzettend groot belang.

Ten slotte moet de nodige aandacht gaan naar de vereisten bij de afzet van de zij- en eindproducten. Bij de afzet van eindproducten zijn diverse wetgevingen van toepassing. Tevens moet de installatie zelf in het kader van de EG 1069/2009 aan een aantal vereisten voldoen. Ook bij het afzetten van bijvoorbeeld effluenten na biologie op Vlaamse landbouwgrond zijn een aantal vereisten van toepassing. Daarnaast kan ammoniumsulfaat van de luchtwassing als kunstmeststof gebruikt worden.

Om de mestverwerkers nog meer te begeleiden stelde VCM een aantal documenten ter beschikking. Zo werd een model MVC-contract gepubliceerd en geeft de 'Code van goede praktijk' tips voor het beheer van installaties. 

Hebt u nog bijkomende vragen of opmerkingen? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.
 
 

 


Created by Westsite