logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Huidige wetgeving

 

Kweek

In Europa worden insecten als landbouwhuisdieren aanzien. 

De Europese wetgeving (EC) No 767/200910 voorziet dat dieren in de EU enkel met veilig voedsel gevoederd kunnen worden. In deze wetgeving staat zo vermeld dat insecten niet gevoederd kunnen worden met mest

Ook de wetgeving Dierlijke Bijproducten verbiedt het gebruik van bepaalde materialen zoals mest of keukenafval, voor bepaalde toepassingen, zoals voeder voor landbouwhuisdieren. 
 

Volgens de huidige wetgeving kan mest dus niet gebruikt worden als substraat voor de kweek van insecten.
 

Vermarkting

Hieronder vindt u een overzicht van de van kracht zijnde Europese regelgeving die momenteel het gebruik van insecten in diervoeder beperken (FEED):

  • Verordening 999/2001 (BSE-verordening): N.a.v. de BSE-crisis, waarbij slecht behandeld diermeel afkomstig van rundvee verantwoordelijk was voor de verspreiding van BSE, is eind 2000 besloten door de Europese Unie om het gebruik van al het diermeel, inclusief insectenmeel, in het veevoeder te verbannen (= feedban). Tegenwoordig zijn er reeds versoepelingen van de feedban toegelaten. Het verwerken van vismeel in diervoeder voor niet-herkauwers is toegestaan sinds 1 september 2005. Het gebruik van diermeel afkomstig van niet-herkauwers voor visvoer is toegelaten sinds 1 juni 2013. Insectenmeel is momenteel nog niet toegelaten gezien deze versoepeling enkel van toepassing is voor ‘geslachte niet-herkauwers’, waar insecten als koudbloedige dieren niet in aanmerking voor kunnen komen. Hier komt binnenkort (2017) verandering in voro wat betreft het gebruik van insectenmeel als voeder in de aquacultuur. Op vandaag is het gebruik van insectenmeel (eiwitten, hele insecten) als voer enkel mogelijk voor vogels en huisdieren (‘petfood’). Daarnaast wordt in 2020 de 999/2001-wetgeving voor kippen en varkens vermoedelijk aangepast. Vanaf dat moment kunnen ook deze markten voor insecteneiwit open gaan. Het gebruik van vetten en levende insecten is in principe wel voor alle andere dieren toegelaten, aangezien de feedban alleen van toepassing is op eiwitten.

  • Verordening 1069/2009 (verordening dierlijke bijproducten): Deze verordening bepaalt dat insecten verwerkt dienen te worden volgens de Europese regels m.b.t. dierlijke bijproducten vooraleer ze als verwerkte dierlijke eiwitten vervoederd kunnen worden aan voedselproducerende dieren. Deze verwerkingsmethoden zijn vastgelegd in de uitvoeringsverordening 142/2011.
 
 
Naast bovenstaande verordeningen, moeten insectenkwekers eveneens voldoen aan de verordeningen 767/2009 (voorwaarden voor gebruik en in handel brengen van diervoeders), 183/2005 (voorschriften voor diervoederhygiëne) en 2002/32 (ongewenste stoffen in diervoeding).

Hieronder vindt u een overzicht van de van kracht zijnde Europese regelgeving wat betreft gebruik van insecten als menselijke voeding (FOOD):

  • Verordening 258/97 (bijgenaamd novel food verordening).  Alle laatste info vindt u hier. Zie ook de Q&A van FAVV over toepassing van novel food-wetgeving inzake insecten.
  • Verordeningen 178/2002 (algemene wetgeving voor levensmiddelen).
  • Verordening 854/2004 (hygiënevoorschriften van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong).

Zie ook de recente informatiebrochure over Novel Food met alle reglementering en procedures over Novel Food.
 

 


Created by Westsite