logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Onderzoek

 

Er zijn verschillende projecten die momenteel de verschillende substraten waarop insecten kunnen gekweekt worden, onderzoeken, met als doel insecten te kweken (1) als eiwitbron voor menselijke consumptie (‘food’), (2) als eiwitbron voor dierlijke consumptie (‘feed’), (3) voor extractie van hoog kwalitatieve grondstoffen zoals chitosan en (4) om organische reststromen zoals mest te verwerken. Een overzicht van deze projecten vindt u hier.

In het MIP-project “M2LARV: bioconversie van dierlijke mest door eiwit- en vetrijke vliegenlarven” werd gewerkt rond het optimaliseren en automatiseren van het productieproces van eiwit- en vetrijke larven van de zwarte wapenvlieg door bioconversie van mest. Dit project beoogt gelijktijdig de productie van nieuwe hoogwaardige grondstoffen en de in situ reductie van mest, op een kostenefficiënte, energie-efficiënte, en maatschappelijk en ecologische verantwoorde manier. De valorisatie van de geproduceerde vliegenlarven maakt geen deel uit van dit onderzoek maar bouwt voort op bevindingen van andere onderzoeksprojecten (Chitinsect). Dit project werd recent afgerond. De resultaten worden binnenkort gecommuniceerd.


In dit filmpje wordt dit onderzoek over de kweek van de zwarte soldatenvlieg op varkensmest voorgesteld.

 

 


Created by Westsite