logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Insecten als mogelijke verwerking van mest?

 

Sinds enkele jaren groeit in Europa en België de interesse om insecten te benutten voor heel wat toepassingen zoals in voeding voor de mens, als voeder voor landbouw- of huisdieren of om organische reststromen zoals mest te verwerken. Insecten zijn immers een hoogwaardige bron van eiwitten, energie, vetten en mineralen.

Om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan een duidelijk kader en een gezamenlijk platform met betrekking tot insectenteelt, heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, beslist om een strategisch platform insecten op te richten. Dit platform zal op regelmatige basis samenkomen om de kennis over en ervaringen met insectenteelt van onderuit te structureren, sturen en de knelpunten aan te kaarten. Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking neemt deel aan de stuurgroep van dit platform, samen met andere organisaties zoals Algemeen Boerensyndicaat, Belgian Insect Industry Federation (BIIF), Bemefa, Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, FAVV, FOD Volksgezondheid/SPF Santé, ILVO, OVAM, OVOCOM, VLM en de Voorzitter van de Werkgroep onderzoek.

 


Created by Westsite