logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Eindproducten

 

Bij mestverwerking worden verschillende eind- en tussenproducten geproduceerd. Enerzijds worden organische meststoffen geëxporteerd buiten Vlaanderen of afgezet in parken en tuinen binnen Vlaanderen. Anderzijds worden bepaalde zijstromen van de mestverwerking terug aangewend als meststof op Vlaamse landbouwgrond, zoals effluenten na een biologie. 

Voor een overzicht van de verschillende wetgevingen bij de afzet van eindproducten, ga naar wetgeving in het linkermenu. 

Onderstaand schema toont welke eindproducten uit mest geproduceerd kunnen worden via welke technieken:


De eindproducten kunnen variëren van organische mestkorrels tot loosbaar water. Elk eindproduct vraagt een specifieke techniek of combinatie van technieken.
Doorgaans bestaat de eerste stap in de mestverwerking uit een scheiding in een dunne en een dikke fractie. Vaste mest (zoals pluimveemest) en digestaat worden ook wel rechtstreeks verwerkt. 

Bekijk zeker ook het Farmcafe-webinar "Dierlijke mest, het bruine goud", waar VCM en Inagro een toelichting geven over het gebruik van digestaat, effluent, spuiwater en dunne fractie varkensmest als volwaardige meststof. 
 
Laatste aanpassing februari 2015

  
Eindproducten


Created by Westsite