logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Subsidies

 

In Vlaanderen zijn er op vandaag voor mestverwerking geen of beperkte mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Voor warmtekrachtkoppeling (WKK), (co)-vergisting of bij bepaalde toebehoren voor mestverwerking bestaan wel diverse subsidiemogelijkheden in Vlaanderen.

 

* Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gelijktijdige productie van elektriciteit en nuttige thermische energie. Deze techniek kan in combinatie met mestverwerking worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het drogen van mest met warmte geproduceerd door een WKK-motor, aangedreven met biogas. 

In de eerste plaats is ondersteuning mogelijk onder de vorm van uitreiking van warmtekrachtcertificaten (WKC) bij de productie van kwalitatieve warmte. Groenestroomcertificaten (GSC) worden uitgereikt bij de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast kan er voor een WKK onder bepaalde voorwaarden investeringssteun bekomen worden onder de vorm van verhoogde investeringsaftrek.

 

* Bij de investering in (co)-vergisting van mest zijn meerdere steunmaatregelen mogelijk, zoals de verhoogde investeringsaftrek en waarborgregeling.

 

* Mestverwerking kan ook gecombineerd worden met een aantal nageschakelde technieken, om emmisies naar de lucht te vermijden. Zo kan het noodzakelijk zijn om bij het drogen met stallucht het ventilatiesysteem aan te passen of kan de luchtwasser van mestverwerking ook de stallucht zuiveren. Voor luchtwassers of aanpassingen aan het ventilatiesysteem kan VLIF-steun aangevraagd worden.

VLIF-steun kan eveneens verkregen worden voor het plaatsen van een mestscheider.

Meer info over subsidiemogelijkheden voor bedrijven vindt u terug in de VLAO-brochure "U werkt energie- en milieubewust".
*laatste aanpassing juli 2013 


Created by Westsite