logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Internationaal congres: ManuREsource 2013

 

Terugblik op geslaagde eerste editie congres ManuREsource
 
Het VCM heeft de voorbije week ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis gezet met de organisatie van het eerste ManuREsource congres. Met meer dan 210 effectieve deelnemers, meer dan 50 lezingen, 37 posters, een geanimeerd paneldebat, … kijken de organiserende partners VCM, UGent, Inagro en POM West-Vlaanderen terug op een geslaagd congres. Het congres vond plaats op 5 en 6 december in het unieke kader van het Provinciaal Hof te Brugge. Maar liefst 25 verschillende nationaliteiten werden er verwelkomd. Het werd meteen duidelijk dat niet enkel in Vlaanderen, maar ook in de andere regio’s en lidstaten van Europa én daarbuiten er meer en meer aandacht gaat naar de mestproblematiek waarbij de vraag naar mestverwerking groeit.

Het ManuREsource congres was de eerste stap in de uitwisseling van expertise rond de problematiek van mestoverschot, mestverwerking en nutriëntenvalorisatie tussen de verschillende Europese lidstaten. ManuREsource bracht zowel onderzoek, industrie, beleid als intermediairen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. “Het was een heel goede gelegenheid om te netwerken met vertegenwoordigers uit de sector” was één van de vele positieve reacties van de deelnemers.
 
Voorafgaand aan het congres werd voor alle geïnteresseerden een bedrijfsbezoek georganiseerd aan een composteringsbedrijf (Samagro nv) en een biologische mestverwerking (bedrijf Hof ter bussche) in West-Vlaanderen met het oog op het informeren van de internationale gasten over mestverwerking in Vlaanderen.
Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor landbouw, opende het congres met de uitspraak “We are sorcerors, ManuREsourcers!”. En daarmee werd de toon gezet voor de komende twee dagen.
 
Mevr. Claudia Olazábal, hoofd van de eenheid Landbouw binnen DG Environment van de Europese Commissie, bracht een verhelderende presentatie over het mestbeleid in Europa dat een win-win situatie voor landbouwers én de omgeving kan zijn. Vanuit Europa worden de uitdagingen van mestverwerking (wetgevend kader, behalen van de milieu-eisen, …) geval per geval aangepakt. Een aandachtspunt is dat mestverwerking niet mag resulteren in een lagere ambitie naar andere maatregelen toe, zoals bemesting op maat, bodembeheer, enz.
 
Daaropvolgend vond een panelgesprek plaats met vertegenwoordigers van verschillende EU lidstaten en regio’s. Deze kregen de gelegenheid om hun nationale/regionale situatie rond mestoverschot voor te stellen. Dit was de aanzet voor een geanimeerde discussie tussen de panelleden en het publiek met bijkomende reacties van de aanwezige leden van de Europese Commissie, Claudia Olazábal en Eric Liègeois.
 
Het namiddagprogramma bood verschillende parallelle sessies aan waar internationale sprekers hun onderzoek voorstelden rond thema’s zoals de bemestende waarde van mest- en digestaatproducten alsook rond het economisch aspect, de vermarkting en de kwaliteit van mestproducten.
 
De tweede dag werd geopend door professor Willy Verstraete die een overzicht gaf van de transitie binnen de mestverwerking. Hij concludeerde dat er meer aandacht moet gaan naar het behoud van organische stof in de bodems? Hij benadrukte dat naast het aanbod vooral de vraagzijde moet domineren bij het creëren van nieuwe afzetmarkten voor mestproducten. Hij ziet ook toekomst van nutriëntenrecuperatie in voldoende schaalgrootte, zodat kwaliteit én kwantiteit aan de klant kan worden gegarandeerd.
 
Verder werd de dag uitgebouwd met parallelle sessies rond de thema’s energieproductie uit mest, nutriëntenrecuperatie uit mest en digestaat, innovaties in mestbewerking en –verwerkingstechnieken en omgevingsaspecten van mest- en digestaatverwerking.
 
Professor Michael Hamell sloot het 2-daagse congres af met een speech over de evolutie inzake mestproblematiek, en het potentieel van groene meststoffen. Als voormalig hoofd van de eenheid Landbouw binnen DG Environment van de Europese Commissie, refereerde hij regelmatig naar de Europese Nitraatrichtlijn, die hij destijds mee vorm gaf. Mest is een bron van energie en kan mits de juiste technologie een zuivere, stabiele samenstelling verkrijgen die mogelijks als alternatief voor minerale meststof gebruikt kan worden. Kwaliteitswaarborging van deze producten is daarbij essentieel. Tijdens zijn speech drukt dhr. Hamell op het feit dat groene meststoffen pas van het statuut dierlijke mest af kunnen raken, als er sterke wetenschappelijke resultaten aan de Europese Commissie kunnen worden voorgelegd. Verder wetenschappelijk onderzoek is daarom uitermate van belang.
 
Het werd opnieuw duidelijk dat de mestproblematiek raakvlakken heeft met heel wat verschillende wetgeving (waterrichtlijn, nitraatrichtlijn, meststoffenwetgeving, End of Waste, REACH, enz.). Een betere samenhang tussen deze verschillende regels en wetten is nodig, om de ‘groene economie’ of het gebruik van ‘groene minerale meststoffen’ mogelijk te maken. Deze noodzaak werd kracht bijgezet door het onderschrijven door vertegenwoordigers uit meerdere Europese regio’s van een verklaring ‘Europese wetgevende knelpunten inzake de ambitie tot het sluiten van nutriëntenkringlopen’. Dit kan een sterk signaal geven richting het Europese beleid. Dit document kunt u hier downloaden.
 
Naast dit initiatief werden op de conferentie zelf nog enkele veelbelovende perspectieven geopend:
-          de aanzet tot de oprichting van een ‘Biorefine Cluster Europe’
-          de lancering van het concept van het samenwerkingsplatform ‘North Sea Manure Initiative’
 
Met de eerste editie van ManuREsource, hét congres rond mestverwerking, is de basis gelegd; de deelnemers gaven alvast aan uit te kijken naar een tweede editie!

website: www.manuresource2013.org/

 

 
Internationaal congres: ManuREsource 2013 Internationaal congres: ManuREsource 2013 Internationaal congres: ManuREsource 2013 Internationaal congres: ManuREsource 2013 Internationaal congres: ManuREsource 2013


Created by Westsite