logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Communicatie

 

De bouw van mestverwerking en co-vergisting roept vaak vragen en ongerustheid op bij buren en inwoners van de gemeente. Zij vrezen meestal voor milieuhinder en voor een sterke toename van de verkeersdrukte in de omgeving. De schaal en de procédés van mestverwerking of vergisting in agraische gebieden zijn, bij een goede werking, echter niet van die aard om abnormale hinder te veroorzaken. 
 
Belangrijk is dat een open en constructieve dialoog tussen de initiatiefnemer en de buurtbewoners in een vroeg stadium opgestart wordt en tevens onderhouden wordt tijdens de verdere realisatie en werking van het project. Ter ondersteuning van de initiatiefnemer werd door het VCM, in samenwerking met Biogas-E, een brochure 'communicatie rond mestverwerking en vergisting' opgemaakt. Deze brochure informeert initiatiefnemers over de communciatiemogelijkheden vanaf het ontstaan van het idee tot de exploitatie van de installatie. 
 
Lees meer over communicatie bij de uitbating van een mestverwerkingsinstallatie en productcommunicatie in het verslag van de VCM-studienamiddag ‘Mest & Co.’ 

 


Created by Westsite