logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


 


Lees meer over de technieken op deze pagina's.
line

Milieuvergunning

 

Activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan omwonenden, de directe omgeving en het milieu zijn onderworpen aan een milieuvergunningsplicht. Dit geldt ook voor mestverwerkingsinstallaties.
 
Vlarem I en Vlarem II zijn de uitvoeringsbesluiten van het Milieuvergunningendecreet en beide zijn van toepassing sinds 1 september 1991.
 
Vlarem I deelt verschillende activiteiten in rubrieken in, die opgelijst zijn in een indelingslijst. Hierbij is weergegeven welke activiteiten een milieuvergunning vereisen, wie deze moet aanvragen en waar. Vlarem II bevat de vergunningsvoorwaarden.
 
Op deze website vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een milieuvergunning, het verloop van de aanvraagprocedure, de aandachtspunten bij het verkrijgen van de milieuvergunning,  wie controle en toezicht kan uitoefenen en de diverse vergunningsvoorwaarden in het kader van een mestverwerkingsinstallatie.

*laatste aanpassing juli 2013

 

 


Created by Westsite