logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
datum14-12-2017
Op 27-29 november vond de derde editie van ManuREsource plaats in Eindhoven (Nederland), waar meer dan 230 deelnemers uit maar liefst 28 landen werden verwelkomd. Tijdens deze derde editie kwam het wetgevend kader m.b.t. mest ruimschoots aan bod in de aanwezigheid van leden van de Europese Commissie DG ENVI en DG GROW. De economische haalbaarheid, vermarkting van de producten en publieke draagkracht blijven de belangrijkste knelpunten voor een circulaire mestverwerking. Een nauwere samenwerking, niet alleen met de minerale meststoffenindustrie, maar ook met de agrovoedingsindustrie, werd door de deelnemers naar voor gebracht als essentiële voorwaarde.

arrowMeer info
 
Resultaat Mestrapport 2017 - mestverwerking blijft belangrijk om de mestbalans te doen kloppen
Resultaat Mestrapport 2017 - mestverwerking blijft belangrijk om de mestbalans te doen kloppen
datum14-12-2017
Vorig jaar huisden er op Vlaamse boerderijen 42,4 miljoen dieren. Wat er aan voeder ingaat, komt er deels als mest weer uit. Het totale mestvolume laat zich meten aan de hand van de nutriënteninhoud. Die bedroeg vorig jaar 126,7 miljoen kilo stikstof en 60,5 miljoen kilo fosfaat. De toename van de mestproductie door het groter aantal kippen en melkkoeien wordt vooralsnog gecompenseerd door een afname van de mestproductie door vleesvee en varkens. Uit het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij valt ook op te maken dat mestverwerking belangrijk blijft om de mestbalans te doen kloppen.

arrowMeer info
 
Nieuwe regels vanaf 2018 voor varkens- en andere mest
Nieuwe regels vanaf 2018 voor varkens- en andere mest
datum27-11-2017
Vanaf volgend jaar verandert er één en ander aan de ‘mestboekhouding’ op landbouwbedrijven, vooral dan op varkensbedrijven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt in een persmededeling uit dat de regels voor het bepalen van de mestsamenstelling worden aangepast. Proefondervindelijk is aangetoond dat de samenstelling van varkensmest vrij stabiel kan zijn op bedrijfsniveau, en de forfaitaire inhoud waarmee de overheid tot op vandaag rekent te hoog is. Die gaat daarom omlaag, varkenshouders kunnen opteren voor een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling en alle veehouders worden bij het begin van het jaar voor de keuze geplaatst om bij de afvoer van dierlijke mest te kiezen tussen de forfaitaire mestinhoud of een mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Prettige feestdagen
Prettige feestdagen
Het VCM is er in ieder geval klaar voor om het nieuwe jaar 2018 in te duiken, beginnend met iedereen gezellige kerstdagen en een succesvol 2018  toe te wensen! Wij zijn er even tussenuit van 22 december tem 1 januari, vanaf dinsdag 2 januari zijn we terug aanwezig.

arrowMeer info
 
VCM VERHUIST
VCM VERHUIST
Vanaf 1 februari zal VCM verhuizen naar een nieuw kantoor. Ons nieuwe adres wordt Baron Ruzettelaan 1 B0.3, 8310 Brugge. Gelieve dit alvast aan te passen. 

arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Bemefa Boerenbond Vlaamse Landmaatschappij Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite