logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Overgangsmaatregel varkensmest t.e.m. 30 april 2018
Overgangsmaatregel varkensmest t.e.m. 30 april 2018
datum13-02-2018
Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer gebruiken. Omdat er voorlopig onvoldoende capaciteit is om alle varkensmest te analyseren op basis van vrachtstalen, voorziet de Mestbank in een overgangsmaatregel tot eind april. Landbouwers die kiezen voor het analysesysteem, krijgen op die manier de kans om hun staalnames te laten uitvoeren.

arrowMeer info
 
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
datum14-12-2017
Op 27-29 november vond de derde editie van ManuREsource plaats in Eindhoven (Nederland), waar meer dan 230 deelnemers uit maar liefst 28 landen werden verwelkomd. Tijdens deze derde editie kwam het wetgevend kader m.b.t. mest ruimschoots aan bod in de aanwezigheid van leden van de Europese Commissie DG ENVI en DG GROW. De economische haalbaarheid, vermarkting van de producten en publieke draagkracht blijven de belangrijkste knelpunten voor een circulaire mestverwerking. Een nauwere samenwerking, niet alleen met de minerale meststoffenindustrie, maar ook met de agrovoedingsindustrie, werd door de deelnemers naar voor gebracht als essentiële voorwaarde.

arrowMeer info
 
Resultaat Mestrapport 2017 - mestverwerking blijft belangrijk om de mestbalans te doen kloppen
Resultaat Mestrapport 2017 - mestverwerking blijft belangrijk om de mestbalans te doen kloppen
datum14-12-2017
Vorig jaar huisden er op Vlaamse boerderijen 42,4 miljoen dieren. Wat er aan voeder ingaat, komt er deels als mest weer uit. Het totale mestvolume laat zich meten aan de hand van de nutriënteninhoud. Die bedroeg vorig jaar 126,7 miljoen kilo stikstof en 60,5 miljoen kilo fosfaat. De toename van de mestproductie door het groter aantal kippen en melkkoeien wordt vooralsnog gecompenseerd door een afname van de mestproductie door vleesvee en varkens. Uit het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij valt ook op te maken dat mestverwerking belangrijk blijft om de mestbalans te doen kloppen.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
VCM IS VERHUIST
VCM IS VERHUIST
Vanaf 1 februari zal VCM verhuizen naar een nieuw kantoor. Ons nieuwe adres wordt Baron Ruzettelaan 1 B0.3, 8310 Brugge. Gelieve dit alvast aan te passen. 

arrowMeer info
 

Landbouw en Visserij Vlaanderen Bemefa Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Boerenbond Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite