logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Droogte noopt tot beredeneerde zomerbemesting
Droogte noopt tot beredeneerde zomerbemesting
datum03-08-2017
Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. De Mestbank onderstreept het belang van een terughoudende en beredeneerde bemesting. Die bezorgdheid is ingegeven door de droogte: landbouwers die getroffen zijn door een lagere gewasopbrengst, of in het extreme geval een mislukte teelt, moeten er rekening mee houden dat er nog veel nitraat aanwezig kan zijn in de bodem, aldus de Mestbank.  

arrowMeer info
 
VCM stelt visienota voor
VCM stelt visienota voor
datum06-07-2017
Vandaag stelde VCM zijn visienota voor. VCM wil helpen om de verduurzaming van de huidige mestverwerking en de transitie naar een circulaire economie in beweging te zetten, weliswaar binnen haalbare economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.  Vanuit deze visienota kan een actieplan met diverse mijlpalen en vastgestelde tijdslijn opgesteld worden. Tussentijdse streefdoelen en evaluaties zijn hierbij cruciaal.
U kan hieronder het volledige persbericht en de visienota zelf lezen.

arrowMeer info
 
VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw
VMM verfijnt berekening ammoniakemissie door landbouw
datum19-06-2017
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft zijn rekenmodel voor de ammoniakemissie van landbouw geactualiseerd. Het EMAV-model kan meer gedetailleerde input verwerken. “De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest werd uitgebreid. Ook krijgen we nu een duidelijk beeld van de ammoniakemissie die met mestverwerking gepaard gaat. Verder kunnen we de emissie op het niveau van de stal berekenen of een prognose maken”, legt VMM uit.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Graag nodigen wij u uit op de derde editie van het internationale congres Manuresource 2017! Deze zal doorgaan in Eindhoven, Nederland.
Hou alvast de volgende data vrij in uw agenda:
Maandag 27 november en dinsdag 28 november 2017: Congres ManuREsource. Op woensdag 29 november wordt een fieldtrip naar mestverwerkingsinstallaties in de regio Eindhoven georganiseerd.

arrowMeer info
 
Oproep aan vergistingsinstallaties op zoek naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie
Oproep aan vergistingsinstallaties op zoek naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie
Het Europees project SYSTEMIC geeft u de kans om na te gaan wat de opties, haalbaarheid en perspectieven zijn van nutriëntenrecuperatie uit digestaat op uw bedrijf met een nadruk op de economische, ecologische en sociale aspecten. 
arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Bemefa Provincie Oost-Vlaanderen Boerenbond
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite