logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welkom
Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven. Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking.
keverNieuws
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
Het ManuREsource congres roept op tot meer samenwerking voor het behalen van de doelstellingen van de circulaire economie
datum11-12-2017
Op 27-29 november vond de derde editie van ManuREsource plaats in Eindhoven (Nederland), waar meer dan 230 deelnemers uit maar liefst 28 landen werden verwelkomd. Tijdens deze derde editie kwam het wetgevend kader m.b.t. mest ruimschoots aan bod in de aanwezigheid van leden van de Europese Commissie DG ENVI en DG GROW. De economische haalbaarheid, vermarkting van de producten en publieke draagkracht blijven de belangrijkste knelpunten voor een circulaire mestverwerking. Een nauwere samenwerking, niet alleen met de minerale meststoffenindustrie, maar ook met de agrovoedingsindustrie, werd door de deelnemers naar voor gebracht als essentiële voorwaarde.

arrowMeer info
 
Nieuwe regels vanaf 2018 voor varkens- en andere mest
Nieuwe regels vanaf 2018 voor varkens- en andere mest
datum27-11-2017
Vanaf volgend jaar verandert er één en ander aan de ‘mestboekhouding’ op landbouwbedrijven, vooral dan op varkensbedrijven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt in een persmededeling uit dat de regels voor het bepalen van de mestsamenstelling worden aangepast. Proefondervindelijk is aangetoond dat de samenstelling van varkensmest vrij stabiel kan zijn op bedrijfsniveau, en de forfaitaire inhoud waarmee de overheid tot op vandaag rekent te hoog is. Die gaat daarom omlaag, varkenshouders kunnen opteren voor een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling en alle veehouders worden bij het begin van het jaar voor de keuze geplaatst om bij de afvoer van dierlijke mest te kiezen tussen de forfaitaire mestinhoud of een mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses.

arrowMeer info
 
Sterke stijging verwerking pluimvee- en rundermest
Sterke stijging verwerking pluimvee- en rundermest
datum19-09-2017
Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging over het jaar 2016 kwam naar voren dat er bijna 41,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. In 2014 was dit nog 36,9 miljoen kg stikstof en in 2015 was dit 37,7 miljoen kg stikstof. De jaarlijkse hoeveelheid verwerkte stikstof blijft dus stijgen, maar de stijging (+10 %) is merkbaar groter in 2016. Dit kan verklaard worden omdat de bemestingsnormen van het vijfde MestActiePlan pas in werking traden na de voorjaarsbemesting van 2015.

arrowMeer info
 
kever In de kijker
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Internationaal congres: ManuREsource 2017
Graag nodigen wij u uit op de derde editie van het internationale congres Manuresource 2017! Deze zal doorgaan in Eindhoven, Nederland.
Hou alvast de volgende data vrij in uw agenda:
Maandag 27 november en dinsdag 28 november 2017: Congres ManuREsource. Op woensdag 29 november wordt een fieldtrip naar mestverwerkingsinstallaties in de regio Eindhoven georganiseerd.

arrowMeer info
 
VCM op Dag van de Landbouw
VCM op Dag van de Landbouw
Het is weer zover! Zondag 17 september zetten tal van landbouwbedrijven hun deuren open voor het brede publiek. Dit jaar kan je een kijkje gaan nemen bij Kris Casier (biologische verwerking) in Merkem.
arrowMeer info
Landbouw en Visserij Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Bemefa Provincie West-Vlaanderen Boerenbond Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite