logo print   VCM vzw | Abdijbekestraat 9 | B-8200 Brugge
Tel. +32 (0)50 407 201 | info@vcm-mestverwerking.be


Welcome
Welcome to the primary contact point for all aspects related to manure processing in Flanders. VCM (Flemish Coordination Centre for Manure Processing) is an intermediary platform between the government and the sector. Through this website, we give you an overview of all recent information on manure processing.
keverNews
datum11-12-2017

arrowMore info
 
datum27-11-2017
Vanaf volgend jaar verandert er één en ander aan de ‘mestboekhouding’ op landbouwbedrijven, vooral dan op varkensbedrijven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt in een persmededeling uit dat de regels voor het bepalen van de mestsamenstelling worden aangepast. Proefondervindelijk is aangetoond dat de samenstelling van varkensmest vrij stabiel kan zijn op bedrijfsniveau, en de forfaitaire inhoud waarmee de overheid tot op vandaag rekent te hoog is. Die gaat daarom omlaag, varkenshouders kunnen opteren voor een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling en alle veehouders worden bij het begin van het jaar voor de keuze geplaatst om bij de afvoer van dierlijke mest te kiezen tussen de forfaitaire mestinhoud of een mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses.
De nieuwe regels die de Vlaamse Landmaatschappij nu aankondigt, zijn langverwacht in de zin dat er een proefproject aan voorafgegaan is dat al loopt sinds 2014. Door de landbouworganisaties werd er al langer op gewezen dat de werkelijke nutriënteninhoud van varkensmest vaker niet dan wel correspondeert met de forfaitaire waarden waarmee de overheid de mestboekhouding van een landbouwer narekent. Vanaf 1 januari 2018 wordt de forfaitaire mestsamenstelling voor varkens effectief aangepast. Ook vereenvoudigt VLM het aantal verschillende mestsoorten waaruit een varkenshouder kan kiezen. De nieuwe waarden worden gepubliceerd in de brochure 'Normen en richtwaarden 2018'.

Ook nieuw voor (vloeibare) varkensmest is dat de bemonstering enkel nog kan gebeuren door middel van vrachtstalen. “Stalen die genomen worden in de mestput vertonen een te grote variatie”, verduidelijkt Tom Van Thienen van VLM de koerswijziging. “Niet van elke afgevoerde vracht varkensmest moet een labo-analyse worden voorgelegd”, stelt de VLM-coördinator meststalen landbouwers gerust. “Voor het bepalen van de mestsamenstelling, moeten minstens twee vrachtstaalnames worden uitgevoerd. De tijd tussen die vrachten mag maximaal zeven dagen bedragen. Als de mestsamenstelling op die manier is bepaald, kan er drie maanden lang mest worden gereden aan de hand van die samenstelling.”

Nog ingrijpender is dat landbouwers voortaan ieder jaar zullen moeten kiezen tussen mest afvoeren op basis van de forfaitaire samenstelling of op basis van regelmatige analyses. Van Thienen: “Tot dusver konden ze switchen van het één naar het ander, en vandaag rekenen met de forfaitaire waarden van een mestvracht en morgen een staalname koppelen aan een andere vracht. Vanaf volgend jaar dient een landbouwer voordat hij zijn eerste vracht mest afvoert, en ten laatste op 15 februari, via het Mestbankloket te laten weten met welk systeem hij wil werken. Hij kan zijn keuze jaarlijks herzien.”

Specifiek voor varkenshouders is er de optie om de bedrijfsspecifieke mestsamenstelling te bepalen want uit onderzoek is gebleken dat die stabiel kan zijn. Aan de hand van die waarde kan een landbouwer ook op een oordeelkundige manier bemesten en mest transporteren. Wat daarvoor nodig is? Minstens vier vrachtanalyses die aantonen dat de mestsamenstelling op het varkensbedrijf in kwestie stabiel is, waarna die nutriënteninhoud als gemiddelde analysewaarde gebruikt kan worden. Het al dan niet instappen in dit systeem is de vrije keuze van een varkenshouder.

Verder wijzigt de berekening van de te verwerken hoeveelheid stikstof voor de mestverwerkingsplicht op varkensbedrijven, met uitzondering van biggenmest. Opnieuw met hetzelfde doel als de gewijzigde forfaitaire samenstelling van varkensmest, namelijk dichter aanleunen bij de werkelijke situatie. Tot slot zijn er nog een aantal wijzigingen die betrekking hebben op alle mestsoorten, zoals de geldigheidsduur van een analyseresultaat en de analyseplicht voor mest bestemd voor verwerking of export. Die laatste verplichting wordt immers overbodig aangezien de landbouwer voortaan jaarlijks moet kiezen voor een forfaitaire mestsamenstelling of voor mestanalyses.

Alle wijzigingen zijn in detail terug te vinden op de VLM-website.
arrowMore info
 
datum19-09-2017

arrowMore info
 
kever In the picture
International conference: ManuREsource 2017
International conference: ManuREsource 2017
ManuREsource 2017: International conference on manure management and valorization. Date: November 27, 28,29, 2017, Eindhoven, The Netherlands
You can access all the latest information from the conference on our website.
 
arrowMore info
 
Landbouw en Visserij Vlaanderen Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Vlaamse Landmaatschappij Bemefa Provincie Oost-Vlaanderen Boerenbond Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse gemeenschap
Created by Westsite